nota biograficzna

 

Dr Witold Kabański urodził się 5 czerwca 1958 roku w Warszawie. Jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Tytuł magistra prawa uzyskał w 1985 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbył w latach 1986-1990, zakończoną egzaminem adwokackim z wynikiem bardzo dobrym i od początku 1991 roku prowadzi praktykę adwokacką w Warszawie. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Publikował m.in. w "Przeglądzie Politologicznym", "Samorządzie Terytorialnym", "Krakowskich Studiach Małopolskich – Uniwersytet Jagielloński", "Cywilizacji i Polityce – Uniwersytet Gdański". Orzekał w Sądzie Arbitrażowym przy K.I.G. w Warszawie. Jest wieloletnim sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie a w latach 2016 - 2021 pełnił funkcję Prezesa tegoż Sądu. Od marca 2021 jest sędzią Wyższego Sadu Dyscyplinarnego Adwokatury. Zajmuje się głównie prawem karnym, gospodarczym i cywilnym. Jego zainteresowania naukowe dotyczą prawa karnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego oraz politologii. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich - jest wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

Od września 2021 jest członkiem Rady Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych w Europie z siedzibą w Brukseli. Zawodowo posługuje się językiem polskim i angielskim.

kw_1

 

złote myśli prawa

 

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi

Quod lege non prohibitum, licitum est - czego prawo nie zakazuje, jest dozwolone

Causa causae est etiam causa causati - przyczyna przyczyny jest również przyczyną skutku

Hominis est errare, insipientis in errore perseverare - rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie

Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest - siła wyższa to zdarzenie, któremu słabość ludzka nie może się oprzeć

 

Wybrał dr Witold Kabański